Resultaten enquête


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/share/nginx/vhost/nogtijdzat.be/html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 77

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/share/nginx/vhost/nogtijdzat.be/html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 163

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/share/nginx/vhost/nogtijdzat.be/html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 77

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/share/nginx/vhost/nogtijdzat.be/html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 163

13 november 2014 

Binnen het kader van de ‘Nog Tijd Zat’ campagne werd in het najaar 2013 door de lokale werkgroep drugs een enquête voor jongeren en hun ouders gelanceerd rond middelengebruik. Volgende thema’s kwamen aan bod: alcohol, tabak, cannabis, andere illegale drugs en het stellen van grenzen. Jongeren en ouders konden deelnemen via de scholen, via de website Nog Tijd Zat (www.nogtijdzat.be) of tijdens de Dag van de Dilbekenaar, de jaarmarkt,…

Maar liefst 1668 jongeren tussen 12 en 24 jaar vulden de vragenlijst in, net zoals 283 ouders dat deden. 

Doel van deze enquêtes: meer te weten komen over de invloed van het gedrag van ouders, vrienden,… op jongeren zelf; meer te weten komen over hoe ouders en vrienden reageren op het gebruik van genotsmiddelen ten aanzien van de gebruiker,…

Hieronder vindt je de samenvatting. Wil je echter alle resultaten eens nalezen? Dan kan je die hier downloaden. resultaten enquete (pdf-bestand).

Jongeren tussen 12 en 24

Ouders


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/share/nginx/vhost/nogtijdzat.be/html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 77

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/share/nginx/vhost/nogtijdzat.be/html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 163

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/share/nginx/vhost/nogtijdzat.be/html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 77

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/share/nginx/vhost/nogtijdzat.be/html/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/shortcodes/column.php on line 163

Resultaten jongeren

Voor roken komen de cijfers van de jongeren overeen met Vlaamse cijfers: 5% van het totaal aantal jongeren geeft aan dagelijks te roken; bij zowel de jongens als de meisjes rookt 84% nooit. 14 à 15 jaar is de scharnierleeftijd voor roken.

 

Totaal aantal jongeren dat dagelijks rookt

% 5

 

Jongeren die NOOIT roken

% 84

Bij alcohol geeft een kwart van de jongeren aan dat jongeren onder de 16 jaar alcohol mogen drinken. Hierbij verwijzen ze vooral naar argumenten zoals ‘onder toezicht van ouders’ of ‘keuze van de jongere zelf’. 62% van de jongeren weet dat de wetgeving dit niet toe laat.

Bij het gebruik van alcohol zien we een scharnierleeftijd op 15 à 16 jaar. 29% van de 12 tot 15-jarigen geeft aan alcohol te drinken bij het uitgaan. Zij geven aan alcohol te vinden op fuiven of familiefeesten, of te kopen via (nacht)winkels.

 

12- tot 15-jarigen die alcohol drinken bij het uitgaan

% 29

Slechts 1% van het totaal aantal jongeren geeft aan dagelijks cannabis te gebruiken. De grootste groep (85%) heeft nog nooit cannabis gebruikt. Hier is de scharnierleeftijd 16 jaar. Er is een duidelijke correlatie tussen tabak roken en cannabis roken. Er is een hogere tolerantie van jongeren voor cannabis dan voor andere illegale drugs.

 

Jongeren die DAGELIJKS canabis gebruiken

% 1

 

Jongeren die nog NOOIT cannabis gebruikt hebben

% 85

Bij andere illegale drugs zijn de cijfers van gebruik zeer miniem. 96% van de jongeren heeft nooit andere illegale drugs gebruikt. Dit komt ook overeen met cijfers van de VAD leerlingenbevraging.

 

Jongeren die nog NOOIT endere illegale drugs gebruikt hebben

% 96

 

Bij ALLE producten hebben het gedrag van ouders en vrienden een invloed: wanneer ouders of vrienden een product gebruiken is de kans groter dat de jongeren zelf ook gebruiken (in vergelijking met de groep waarvan ouders of vrienden niet gebruiken). Dit geldt ook omgekeerd: als vrienden een product niet gebruiken is de kans heel groot dat een jongere het product ook niet gebruikt.

Vaak wordt door de jongeren aangegeven dat hun ouders niet weten dat ze een bepaald product gebruiken (zelfs als ouders bijvoorbeeld zelf roken).

Resultaten ouders

Let op: wegens de relatief kleine groep ouders die de enquête hebben ingevuld (283) kunnen we hier moeilijker conclusies trekken. 

Ouders die zelf niet roken geven meer aan (dan ouders die wel roken) dat hun kind de grens ‘niet roken’ respecteert. Ouders die roken geven meer aan (dan ouders die niet roken) ‘ik vind het jammer maar laat het zo’ over het gebruik van tabak van hun kind.

Ouders geven niet aan niet te weten of hun kind alcohol drinkt. Het kopen van alcohol bij de nachtwinkel wordt door ouders weinig aangeduid.

De meeste ouders geven aan dat hun kind geen cannabis of andere illegale drugs gebruikt. Zij zullen als reactie verbieden, boos zijn, straffen en praten met hun kind.

95% van de ouders geven aan dat grenzen stellen belangrijk is. Heel veel ouders doen dit voor alle producten. Een opmerkelijk verschil met de jongerenenquête (tov 59% van de jongeren die aangeven niet te praten met hun ouders): een groot deel van de ouders geeft aan te praten met hun kind over tabak (83%), alcohol (82%) en andere drugs (76%).

Ten slotte geven ouders zelf aan dat zij zich bewust zijn van hun voorbeeldgedrag.

Grenzen en regels

71% van de jongeren geeft aan dat ouders grenzen moeten stellen voor zowel legale als illegale drugs (alle leeftijden). Ouders geven een heleboel regels en grenzen aan, zowel rond gebruik als rond uitgaan. Jongeren leggen zichzelf ook grenzen op, bijv. niet drinken en rijden (70%).

59% van de jongeren geeft aan niet te praten met zijn of haar ouders over het thema tabak, alcohol en/of andere drugs.